• Euskal Herriko musika mota guztiak babestea eta sendotzea, eta arte-kalitatea eta profesionaltasuna handitzeko lan egitea.
  • Musikaren sorkuntza, ekoizpena eta hedapena babestu eta zabaltzea.
  • Euskarazko musika babestea eta zabaltzea.
  • Musika-ikerketa babestea eta zabaltzea.
  • Musikari buruzko ezagutza eta prestakuntza sustatzea, baita harekiko zaletasuna eta sentsibilizazioa ere.
  • Publiko berriak sortzea eta Euskal Herriko musikaren kontsumoa bultzatzea.
  • Sektoreko eragileen jarduera babestea eta indartzea, eta haien jarduera profesionala hobetzeko lan egitea.
  • Sektoreko informazioa, komunikazioa eta koordinazioa babestu eta sendotzea.
  • Musika-sektoreko elkarte-sarea babestea eta indartzea.
  • Elkartean ez dauden musika-sektoreko eragileekiko eta beste kultura-sektore batzuekiko mintzakidetza eta lankidetza bultzatzea eta indartzea.
  • Elkartearen jarduerak eta, oro har, musika-jarduera garatzeko baliabideak handitu eta optimizatzea.