Honako hauek dira Elkartearen jardueraren ardatzak.

  • Koordinazioa eta zerbitzuak.
  • Eztabaida sektoriala.
  • Etengabeko prestakuntza.
  • Publikoak sentsibilizatu eta trebatzea.
  • Promozioa eta zabalkundea.
  • Kanpo-presentzia.