Bizkaiko zuzeneko ikuskizunetako kenkari fiskal berriei buruzko webinarra

COMPARTIRPARTEKATUSHAREPARTAGER

Musika Bulegoak, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, webeko saio bat egin zuen, zuzeneko arte eszenikoen eta musikalen ikuskizunekin lotutako Bizkaiko zerga-kenkari berriak zertan diren azaltzeko. Jarraian, zure eskura jartzen dugu prestakuntza-saioaren grabazioa.

Webinar sobre las deducciones fiscales en Bizkaia